Παιδιά με Υπατικές Παθήσεις
Γιώργος Ψαράς - Round Table

Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις - Γιώργος Ψαράς - Round Table

O Σύνδεσμος «Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις» ιδρύθηκε το 2010 από μια μικρή ομάδα ανθρώπων με έμπνευση και κίνητρο τις προσωπικές τους εμπειρίες. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αριθμό εγγραφής 3901 και με κύριους σκοπούς την υποστήριξη οικογενειών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών, ιατρών και του κοινού σχετικά με τις παθήσεις. 

Το Round Table 1, Λευκωσίας, για να τιμήσει τη μνήμη του πρώην προέδρου του και προέδρου τόσο του Round Table Cyprus όσο και του Round Table International (ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο 2012) Γιώργου Ψαρά, αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά το σύνδεσμο ο οποίος και μετονομάστηκε σε Σύνδεσμος «Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις – Γιώργος Ψαράς – Round Table».

Ο Σύνδεσμος υποστηρίχθηκε από τότε από όλα τα παραρτήματα του Round Table Κύπρου αλλά και από τους αδελφούς οργανισμούς 41 Club, Ladies Circle και Tangent Club. Με τα αρχικά ποσά που μαζεύτηκαν (χοντρικά ποσό της τάξης των ΕΥΡΩ100.000) δημιουργήθηκε η παιδογαστρεντορολογική μονάδα/κέντρο στο ιατρικό κέντρο Έγκωμης και αγοράστηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός τηλε-ιατρικής και τηλε-διάγνωσης για υλοποίηση της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Kings College Hospital του Λονδίνου. Το κέντρο με επικεφαλή τη παιδίατρο Δρ. Παναγιώτα Πρωτοπαπά παρακολουθεί παιδιά όχι μόνο του Συνδέσμου αλλά και άλλων συνδέσμων που αντιμετωπίζουν διαφορετικά ηπατολογικά και γαστρεντερολογικά προβλήματα (κοιλιοκάκη, Κρόν). 

Η Τεχνική συμφωνία που υπογράφηκε το 2014 είναι πρωτάκουστη για τα κυπριακά δεδομένα. Το Kings αναγνωρίζει την υψηλού επιπέδου ιατρική του κέντρου και το κέντρο δεσμεύεται να εξελίσσεται καθημερινά. Για τους γονείς και τα παιδιά αυτή η συμφωνία μεταφράζεται σαν μια τεράστια επιτυχία αφού πλέον η ανάγκη για περίθαλψη στο εξωτερικό μειώθηκε αρκετά. Στο Λονδίνο θα ταξιδεύουν μόνο τα λίγα εκείνα περιστατικά που χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη ενώ για χρόνια τα παιδιά ταξίδευαν μέχρι και 3 φορές τον χρόνο στο Λονδίνο, κάποιες φορές μόνο για απλές εξετάσεις. 

Το Κέντρο συνεχίζει να λειτουργεί με επιτυχία και ο Σύνδεσμος συνεχίζει να τυγχάνει της στήριξης του Round Table Κύπρου και των άλλων αδελφών οργανισμών.