Σημαντικές Ημερομηνίες
Σταθμοί στην ζωή του Round Table Κύπρου


1977 – Έγινε η πρώτη συνάντηση για την δημιουργία της πρώτης λέσχης Round Table στη Κύπρο

1978 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 1 από τα Round Table Ηνωμένου Βασίλειου  και Σουηδίας. 

1979 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 2 Λευκωσίας από το Round Table 1

1981 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 3 Λάρνακας από το Round Table 1

1981 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 4 Λεμεσού από το Round Table 2

1984 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 5 Λευκωσίας από το Round Table 1

1986 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 6 Λεμεσού από το Round Table 4

1987 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 7 Πάφου από το Round Table 4

1988 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 8 Λευκωσίας από το Round Table 1

1990 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το ΕΜΑ meeting 

2000 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το ΕΜΑ meeting 

2003 -  Το Round Table Κύπρου ανακηρύχθηκε σαν Best Association EMA Region

2003 -  Το μέλος του Round Table Κύπρου, Γιώργος Ψαράς, ανακηρύχθηκε σαν Best ΕΜΑ Region Tabler.

2004 - Έγινε η εγκαθίδρυση του Round Table 9 στη Πόλη Χρυσοχούς από το Round Table 7.

2004 -  Το μέλος του Round Table Κύπρου, Γιώργος Ψαράς, ανακηρύχθηκε σαν Best Woco Tabler.

2007 -  Το μέλος του Round Table Κύπρου, Νίκος Ζεβλάρης, εκλέγετε ως Πρόεδρος του ΕΜΑ Region.

2007 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το Round Table International World Meeting

2008 -  Το μέλος του Round Table Κύπρου, Γιώργος Ψαράς , εκλέγετε ως Πρόεδρος του Round Table International.

2010 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το STM meeting 

2011 -  Το μέλος του Round Table Κύπρου, Πέτρος Στυλιανίδης , εκλέγετε ως Πρόεδρος του WOCO Foundation.

2012 -  Το Round Table Κύπρου ανακηρύχθηκε σαν Best Association EMA Region

2012 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το STM meeting 

2015 – Το Round Table Κύπρου διοργανώνει το ΕΜΑ meeting