Το Έργο μας
Round Table Κύπρου

Σε Εθνικό Επίπεδο

Κέντρα Εκπαίδευσης Ζωής


Τα ΚΕΖ είναι κινητές μονάδες εκπαίδευσης που εκπαιδεύει τα παιδιά της Δημοτικής Εκπαίδευσης σε θέματα αυτοσεβασμού. Round Table Κύπρου

Περισσότερα...

Παιδιά με Υπατικές Παθήσεις


Ο Σύνδεσμος μας που στηρίζει τα παιδιά με υπατικές παθήσεις. Μεγάλο το έργο, μεγάλα και τα αποτελέσματα. Round Table Κύπρου

Περισσότερα...

Σε Τοπικό Επίπεδο

Movember

Κάθε Νοέμβριο αφήνουμε Μουστάκι για να υπενθυμίσουμε όλοι μαζί, ο ένας στον άλλο ότι ο άντρας μπορεί να ζήσει περισσότερο με την πρόληψη. Round Table 1 Λευκωσίας

Περισσότερα...

Ημέρα Αγάπης Παιδιού

Το Ταμείο Ημέρας Αγάπης Παιδιού βοηθάει τα  παιδιά που ζουν κάτω από την στήριξη του Γραφείου Ευημερίας, σε θέματα εκπαίδευσης. Round Table 6 Λεμεσού

Περισσότερα...

Access City

Το Access City έχει την πρωτοβουλία να θυμίσει στον καθένα μας για την ευθύνη που έχουμε όλοι για πόλεις προσβάσιμες. Round Table 7 Πάφου

Περισσότερα...